Azure Data Lakeを触ってみた② Analytics編

複数回に分けて、Azure Data Lakeの使い方についてご紹介します。 第二回はAzure Data LakeのAnalyticsを設定します。…