Azure Site Recoveryについて

今回はAzure Site Recoveryに続き、Azure Site Recoveryの概要を紹介したいと思います。 今回はAzure Site…