DataLakeAnalytics 概要について

今回は、Azure Data Lake Analyticsについて調べたので紹介します。 Azure Data Lake Analyticsとは…