Data Lake Storage Gen2 からAzure Synapse Analytics へ接続する方法

今回の記事ではData Lake Storage Gen2 からAzure Synapse Analyticsへ接続する手順をご案内します。本内容は…


Azure Synapse AnalyticsとData Lake Storage Gen2の概要

<はじめに>  Azure Synapse AnalyticsとData Lake Storage…